Velkommen til Nesset Fjellstyre

Nesset Fjellstyre forvalter Eresfjord og Vistdal Statsallmenning, i alt 214 daa høgfjell i Nesset, frå 2020 i Molde kommune, Møre og Romsdal fylke. Frå 2020 har fjellstyret endra namn til Eresfjord og Vistdal Fjellstyre.

Statsallmenninga grenser til Eikesdal Sameige på begge sider av Eikesdalen og mot Rauma, Sunndal og Lesja kommuner.

Fjellestyret har blant anna følgjande oppgaver:

I tillegg legg styret til rette for friluftsliv, og driv med oppsyn og informasjon. Meir om Nesset Fjellstyre her

Medlemmer i Nesset Fjellstyre 2016-2019


Stilling

Medlemmer

Adr./tlf

Personleg varamedlem

Styreleiar
Nikolai Finnset
6472 Eikesdal
Jon Sæter, Eikesdal
Nestelaiar
Toril Melheim Strand, EresfjordElse Janne Sæter, Eikesdal

Olav Finnset, Eikesdal

Knut Arne Bugge, Boggestranda

Stig Arild Arvesen, Eresfjord

Stein Ivar Bjerkeli, Vistdal

Joakim Lange, Vistdal
Sekretær/oppsyn
Dag Ringstad 6470 Eresfjord

Mob 414 17 374

Frå Trollvassosen i Eikesdalsfjella