Video, kart og høydeprofil Eresfjord Grand Prix

Video - kort og fort variant

Video - fra rittet i 2014