Klatreveggen i Nessethallen

Klatreveggen i Nessethallen i Eidsvåg vart tatt i bruk i oktober 2017. Klatregruppa i Eresfjord I.L. har tatt på seg ansvaret for sikkerhet og HMS samt organisering av aktiviteten i klatreveggen. Det er laga ein signert avtale mellom klatregruppa og Nesset kommune. I 2018 var det regsistrert 1169 besøk i klatreveggen. I 2019 var det 755 registrete besøk i klatreveggen.

18.mai 2020: Covid 19 og smittevern i klatreveggen:

Reglar for klatreveggen finn du her.

Skjema ansvarsrerklæring kan du laste ned her.

Om organiseringa og klatrevakter, les her.

Vil du lære mere om risiko og sikkerhet,  les ulykkesrapportene her.

Åpningstider: Tirsdagar kl. 18 -20. Torsdagar kl.19-21

Tirsdagar er meint for barn saman med foreldre/vaksne. Torsdagar er i utgangspunktet for ungdom og vaksne. Vanlegvis er det god plass på torsdagar, så også barn/foreldre kan kome.

NB! Iflg våre reglar må barn opp til 13 år som vil klatre, vere saman med foreldre/foresatte. Alternativt at ein vaksen person som tar  ansvaret for inntil maks 3 barn.

På onsdagar frå kl. 18.00 har ei gruppe foreldre og barn frå Eresfjord eigen klatrekveld. 

Sjå også vår facebook-side

Klatreveggen i Nessethallen er 15 meter lang og har ei høgde på litt over 10 meter. Har 15 sikringslinjer.

Aktivitetskalender for heile Nessethallen finn du her.

På facebook er det også ei åpen side.

Det er rikeleg med plass til å skru nye ruter på dei 15 sikringslinjene som er montert i veggen.

Det er Tjelmeland Friksjon som har levert og bygd klatreveggen i Nessethallen.