Klatreveggen i Nessethallen

Klatreveggen i Nessethallen i Eidsvåg vart tatt i bruk i oktober 2017. Klatregruppa i Eresfjord I.L. har tatt på seg ansvaret for sikkerhet og HMS samt organisering av aktiviteten i klatreveggen. Det er laga ein signert avtale mellom klatregruppa og Nesset kommune. I 2018 var det regsistrert 1169 besøk i klatreveggen. I 2019 var det 755 registrete besøk i klatreveggen. Loggførte besøk i koronaåret 2020 viser 683 besøk.  

På dei 3 første driftsåra etter 2017, er det tilsaman 683 enkeltpersonar som har signert avtalen om eigenerklæring for klatring i veggen. Det betyr at det har vore like mange forskjellige personar innom veggen for å klatre ein eller fleire gonger. Rundt 95 % av desse er frå «gamle» Nesset kommune.

Nessethallen og klatreveggen vart ein del av Molde kommune frå 2020. Det er framleis Klatregruppa i Eresfjord I.L. som har ansvaret for organisering og sikkerheita i klatreveggen i Nessethallen. Det er den signerte avtalen frå 2017 som gjeld.

2021: Oppdatering om åpning og stenging i forhold til corona-pandemien finn du på vår facebokk-side.

Reglar for klatreveggen finn du her.

Skjema Ansvarserklæring kan du laste ned her

Om organiseringa og klatrevakter, les her.

Vil du lære mere om risiko og sikkerhet,  les ulykkesrapportene her.

Åpningstider: Tirsdagar kl. 18 -20. Torsdagar kl.19-21

Tirsdagar er meint for barn saman med foreldre/vaksne. Torsdagar er i utgangspunktet for ungdom og vaksne. Vanlegvis er det god plass på torsdagar, så også barn/foreldre kan kome.

NB! Iflg våre reglar må barn opp til 13 år som vil klatre, vere saman med foreldre/foresatte. Alternativt at ein vaksen person som tar  ansvaret for inntil maks 3 barn.

På onsdagar frå kl. 18.00 har ei gruppe foreldre og barn frå Eresfjord tidsvis hatt eigen klatrekveld. 

13/10-20: Tjelmeland Friksjon har utvida klatreveggen og montert 2 stk autobelayer i regi av Klatregruppa i Eresfjord I.L.

Spleiselag med ekstern finansiering via Romsdalsbanken, Miljøfondet, Norges Klatreforbund samt Kraftfondet. Pluss ein liten del restfinansiering som Klatreguppa i Eresfjord I.L. sjølv har dekt.

Klatreveggen i Nessethallen er 15 meter lang og har ei høgde på litt over 10 meter. Har 15 sikringslinjer.

Aktivitetskalender for heile Nessethallen finn du her.

På facebook er det også ei åpen side.

Det er rikeleg med plass til å skru nye ruter på dei 15 sikringslinjene som er montert i veggen.

Det er Tjelmeland Friksjon som har levert og bygd klatreveggen i Nessethallen.