IS-klatring i Eresfjord og Eikesdal

 

Eikesdal og Eresfjord har svært mange islinjer.
- på denne sia finn du meir om Norges ismekka

På denne sida og undersider legger vi ut oversikt over alle klatra isruter i Eikesdal og Eresfjord.

Sida den spede start i 1980 og fram til og med februar 2018, er det registrert 63 ruter i området. Berre vinteren 2009/2010 vart det klatra 19 nye linjer. Og nye kjem stadig til.

Komplett ruteoversik her.

Nummerering viser til karta.

Om den enkelte islinja sjå her

Karta viser piler med nummer i samsvar med oversikta.

Overnatting/hytter,Eikesdal kontakt: 976 01 277

Eikesdal Hytter

Overnatting hytter Eresfjord, kontakt : 482 07 828

 

 

 

 

 

 

 

       Les og sjå også dette om isklatringa:

 

Yste Strandkolvfossen, (28) . Iver Gjelstenli på led 1.taulengde