Meir om Kraftfondet kan du lese her.

Om kommunedelsutvalget kan du lese her.

Dagens medlemmer som no går ut: …(men kan veljast på nytt for perioden 2024-2027)

Kristin Reitan (leiar), Stig-Bjarne Silseth, Stein Ivar Bjerkeli, Bjørn Ølander, Arild Høsteng, Karoline Øverås, Eva Solstad Alme.

Vara: Jan Ståle Alme, Karianne Brude Lange, Joachim Sverdrup Molton, Toril M. Strand, Inga Berit Utigard, Bjørn M Øverås og Ole Henrik Rindli.

Nov-23: Gratis kurs i Knivmaking

NB: For ordens skuld, det er ikkje Eresfjord Bygdelag som  er formell arrangør.

2015: Sykkelprosjektet:

Vegnamn i Eresfjord

16/10 2012

Her er vegnamna i Eresfjord, slik det ser ut per 16/10-2012.

Nesset kommune skal gje alle eigedomar ei adresse og alle vegar skal få eit namn. Namneutvalget har laga forslag til vel 100 vegnamn som har vore utlagt til høyring. Utvalget for Helse, oppvekst og kultur (HOK) har deretter gjort vedtak om kva vegnamn som skal vere i kommunen. Med unntak av nokre få der Stadnamntjenesta for Midt-Norge og Språkrådet har reist "namnesak" for skrivemåten av vegnamna. I Eresfjord gjeld dette 4 vegnamn. (Skreve med raudt på bildet )
For fylkesvegane må namna inn til endeleg godkjenning i Staten Vegvesen.

Vil du sjå bildet større, kan du laste ned ein pdf her.

Namna og saksgangen vart presentert under eit bygdemøte 16/10-12.

Neste fase for kommunen er å sette opp vegnamn-skilt. Og kvar eigedom får beskjed om kva husnummer dei skal ha.

Bygdemøte 6/12-11

Sakliste:

  • Cruisanløp i Eresfjorden i 2013 v/Molde og Romsdal Havn. Torunn Ø. Dyrkorn orienterer om turistpakken som skal selges.
  • Status på kommuneplan i Erefjord (og marka til Jan Haram) v/ordfører Rolf Jonas Hurlen.
  • Sira Gamle skole v/Turid L. Øverås
  • Coop Eresfjord og orientering v/Vegard Lied Øverås
  • Eresfjord bygdelag v/ Hege Jørstad: Presentere brukerundersøkelse Coop Eresfjord.

20/8-11

Bygdelaget igang med mange saker

På den korte tida sia det nye Bygdelaget kom igong i starten av 2011, har det vore stor aktivitet.

Her er er noko av dei viktigste synlege aktivitetane:

  • Skjortedagen med kiosksalg
  • Nesset Sparebank si gaveutdeling
  • 17.mai på kjøkkenet
  • Eresfjord Classic
  • Felles ryddedag

Men les referata frå møtene. Noko er under planlegging. Mens andre ting har vi lagt på is eller sagt nei til.

Følg med!