Soknerådet informerer:

Belager, ikkje oppdatert ....

Medlemmer: valt 12/9-2011

Anne Viken
leder
Leidulf Frisvoll

Sissel Ebbesen Bugge

Annlaug Berge

Gjermund Frisvoll

Torvald Jørstad jr.


Vara: Gunn Inger A. Wadsten, Anne Mette Jørstad, Elly O. Bugge, Aud Karin Krogset, Aud Jorunn Hanset.