Nyheter

Mars 2021

Eira U.L. 100 år i 2021

Jubileet blir markert med basar.

Aktiviteten i laget har variert mykje gjennom tidene og alltid har det vore viktig å halde ungdomshuset Skogly i stand.

I løpet av hausten har huset fått eit ansiktsløft med utskifting av kledning og maling. I desse dagar, mars-21, blir salen i kjellaren måla i lys fin farge. Les litt meir om kva som er utført.

Ungdomslaget var aktivt dei første åra og alt etter 7 år stod eige ungdomshus ferdig i 1928. Huset framstår i dag ganske autentisk og er registrert som kulturminne. Slike møteplassar har vore og er viktige i ei bygd.

Målet er at huset skal vere ein god samlingsstad for aktivitet og sosialt samvær for bygdefolket for framtida slik det har vore i alle år.

 

Til tross for noko økonomisk støtte til oppussing, er det no nødvendig å få litt pengar inn i kassa igjen. Vi håper bygdefolket støttar opp om tiltaket. 

Loddsalget har vore gjennomført digitalt via VIPPS, bankontgoinnbetalingar samt direktesalg av lodd på Coop'n 9-10.april.

                               

Mars-21: Sjå at salen nede er friska opp med maling.

 

Her kan du lese om Eira U.L. sine første 75 år.

 

14/4-21 Rikhaldig basarbord med 44 gevinstar

Leiar i Eira U.L., Amanda M. Stornes er veldig godt fornøgd med resultatet av basaren. Det vart selt 1931 lodd og det kom inn tilsaman 19.259,- kroner. Trekninga av dei 44 gevinstane vart gjort 14.april. Vinnarane og kva dei vant kan du laste ned her.

Loddsalget har vore gjennomført digitalt via VIPPS, bankontgoinnbetalingar samt direktesalg av lodd på Coop'n 9-10.april.

Ho takkar alle sponsorar og ikkje minst bygdefolket for den gode oppslutninga rundt basaren  og dermed støtta til Eira Ungdomslag.

Her er noen bilder av restaureringsarbeidet som  vart gjennomført på Skogly hausten 2020.

Skogly ferdig mala og med ny kledning på austveggen.

Under arbeidet i august og september 2020 med skifte av kledning på denne veggen.

Skogly slik det såg ut i 1979

Skogly med Sayonara-bussen , 1981

Frå bygginga av grunnmurane til Skogly i 1928.

Eresfjord 17.mai 2020

Eira Undomslag inviterer heile bygda til alternativ 17.mai-markering.  Vi lager ein bilparade med motoriserte kjøretøy av alle slag, farger og former. Og det blir gratis is til barna!  Det blir også gudsteneste i Sira kyrkje kl. 13.

Last ned plakaten her

 

 

Vellukka basar 9.febraur 2014

Eira U.L. takkar for fenomenal god støtte under basaren i Skogly 9/2. Brutto inntekt hamna på 24.000,- kroner.
Gjermunds gode kjøttsuppe gjorde nok sitt til at så mange tok søndagsmiddagen på Skogly.
I tillegg til trekning av gevinstar via åresalg var det trekning av 18 gevinstar gjennom loddslag av bøker som hadde gått rundt på bygda. Og i storsalen oppe var det luftgeværskyting.

Eira U.L. hadde også basar i 2016 og i 2018.

Her er noen bildeglimt fra basaren i 2014.