Eresfjord og Vistdal skisenter

Storrunden i lysløypa er 2,7 km lang. Men det er også ein kortare runde.

Eresfjord og Vistdal skisenter ligger på Vistdalsheia mellom Eresfjord og Vistdal, på kartet her.

Sjekk om det er kjørt opp spor i lysløypa på skisentret !

Det er aktivert  GPS på trakkemaskina på Vistdalsheia. Så snart maskina er ute å køyrer opp spor, kan du sjå når det sist vart  køyrd.  

Forklaring på de ulike farger finner man ved å klikke oppe i venstre hjørnet.


Målet er at det skal være kjørt opp spor før klokken 17:00 når det er behov for det. Dette er væravhengig og ved ekstreme værforbehold kan det forekomme at det ikke blir kjørt spor.

Kan også følge linken under for å finne Vistdalsheia
https://loyper.net/#/15,8.07791,62.66632

Skitrimmen for Eresfjod I.L. er på tirsdagar.

I lysløypa på Eresfjord og Vistdal skisenter, fra kl.17.30 til 19.30. Som vanleg er det utdeling av varm saft og premiering for alle med minst 5 oppmøte. Hver tirsdag .. så lenge det er snø og skiforhold.

Vel møtt og Godt nytt år ! ...Helsing Skigruppa i Eresfjord I.L.

Sjå om -- og når løypene sist var køyrd opp.

Stikk-Ut ski

Det også lagt ut Stikk-Ut ski -poster i lysløypa på Eresfjord og Vistdal skisenter, Lomstjønna.

Storrunden i lysløypa er 2,7 km lang. På kartet ser du kvar hen Stikk-Ut -kassene er plassert.Markert med flagg.

Du kan lese meir om Stikk-Ut ski her.

Oppdatering på når det sist var trakka og køyrd opp løyper skal du finne her

Husk at sjølv om det ikkje er snø nede i lavlandet kan det vere gode forhold lenger oppe i fjellet.Lysløypa i Eresfjord og Vistdal skisenter ligger 340 moh og har hatt snø og løyper sia lenge før jul.

Det er nå montert GPS i trappemakina på Vistdalsheia. På vedlagte link kan alle gå inn og se når det sist var kjørt spor:

Måneskin over Eresfjord og Vistdal skisenter, eller også kalla lysløypa på Lomstjønna i Eresfjord.