Bækre-sanking

Sept. 2016: Kvar sommar blir det sleppt bækrar på Homesetra ved Eikesdalsvatnet. Dei "et" seg oppover den bratte lia under Hoemtinden / Breifonntinden langs Breifonna. Nokre går over ryggen og i botn på sørsida av Hoemtinden. Nokre få andre kryssar seg over til Rangåløyfta og trivs godt i dei stupbratte liene og fjellkknausane der.

Her går bækrene i lag med både hjort og reinsdyrbukkar.

Ikkje alltid like greitt å få ned att "bækkersauene" i desse bratte liene. Her er nokre bildeglimt frå sankinga hausten 2016.

Klikk for større bilder.