Om Eresfjord

Eresfjord er omkranset av fjell innerst i Eresfjorden, en gren av Langfjorden. Elva Eira renner gjennom bygda, fra Eikesdalsvatnet lengst i sør, og ut i Eresfjorden i nord. Elva er laks- og sjøørretførende. Den er kjent for rikt fiske, og tiltrekker fiskere fra både inn- og utland. Der elva renner ut har det dannet seg et deltaav grus og sand. På Øverås er det enorme morener som demmer opp Eikesdalsvatnet. Ved Eira ligger «Engelskhuset» som ble bygd for å huse
engelske laksefiskere som kom til Eresfjorden for å fiske og feriere. Ikke langt fra huset ligger det også et gravfelt[3]. Vann fra fjellene på vestsiden samler seg i Dokkelva, som også munner ut i Eresfjorden. Dokkelva er hovedkilde for
drikkevann. Ekstreme nedbørsmengder 14-15. august 2003 førte til storflom i Eresfjord da Dokkelva tok nytt løp. Sira kirke fra 1869 ligger midt i bygda. Meir om kirka her.


Les også om Krafthistora i Eikesdal og Eresfjord - om Aura og Eira som har mista det meste av si naturlege vassføring.

Lengst nord i Eresfjorden på Nauste finner vi fleire sjarmerande hus og bebyggelse.
På Nauste ligger det også en godt bevart sandstrand. 

Det finnes fremdeles mange spor etter gammelt kulturlandskap i Eresfjord, som steingarder, beite- og slåtteteiger, utløer og seterbuer. En del av kulturlandskapet bærer i dag preg av gjengroing

Riksvei 660 går gjennom bygda. 

Eresfjord Småbåthavn, eid av Eresfjord Småbåtforening. Ligger ytterst ved utløpet til elvadeltaet Eira i  «Paulen». Havnen har plass til ca 50 småbåter, og tilbyr blant annet eget klubbhus, danseplatting og gjestehavn. Gjestehavnen fikk i 2003 kongebesøk. Ved innseilingen er det en grunne man bør være oppmerksom på. Post og butikk med meire har vi også.

 

Kart over bygda her.

Fred Kavli Science Center

Artigfakta om Eresfjord .... sjå her