Eira elveeigarlag og Nesset Jeger og sportsfiskerlag

Villaksens dag 27-28. juli 2019

Du kan lese meir om programmet her.

Påmelding og aktiviteter

28/3-2019: NINA med prøvefisking etter smolt

Norsk insitutt for naturforsking (NINA) har denne veka arbeidd med å fange smolt i Eira.

Smolten blir merka med ein type chip, injisert via ei lita sprøyte. Når den passerer ved ein "målestasjon" lenger nede i elva på si ferd ut i sjøen og havet, blir den automatisk registrert. Er etter det vi forstod eit ledd i forskninga rundt temaet å få meir laks i Eira.

Stamfisk med mye oppdrettslaks i slekta gjør det bedre i kultiveringsanlegg og får fire ganger flere voksne avkom, viser ny undersøkelse. Det har negative konsekvenser for villaksen i elva.

Les den fesrke rapporten frå 29/1-2019 om: "Fikseutsettinger kan bidra til økt innkryssing av oppdrettslaks i villaks"

Trykk her.