HMS Grendelag

-tidigere Hånde og Moen Grendelag. Men fra sommeren 2013 har vi endret navnet til HMS Grendelag. Det står for Hånde, Moen og øvre Slenes grendelag.

NB ! 2013: Vi har ikke bare utvida i medlemstall, vi har også kjøpt inn en ny benk fra aktivitetssentret, så nå har vi to benker!

Hånde og Moen Grendelag ble stiftet 20.mars 2011.

Vi ønsker med tiden og opparbeide ett samlingspunkt i Osen. Ett sted der alle er velkommen til å samles, telte, grille, bade og leke sammen. Sommeren 2011 fikk vi på plass et bord med benker og ordna bålplass. Vi vil være ett aktivt lite grendelag som tar initiativ til dugnad og annet moro! Ellers er vi glad kaffeslabberas.

Kontaktperson, Olise Alexander 918 84 677