Mardøla-2020 - 7 - 8. august i Eikesdal

Mardøla-seminaret 7. august  .. start kl.11.00


 Korona-status pr 31/3-20: Vi avventar situasjonen. Reknar med at det går som planlagt. Det er ikkje avlyst.

Vi har samla noen resurspersonar for å belyse faglege tema og debattere under seminaret:

  • Arne Vinje om: Sigmund Kvaløy Setreng – Mardøla-aksjonen og økofilosofien

  • Tidlegare justisminister Odd Einar Dørum tar for seg sivil ulydnad og demokrati. Dørum var leiar i Unge venstre i 1970 og han deltok i aksjonen på fjellet.

  • Vi har tidsvitne som var med på aksjonen som ungdommar i 1970.

  • Det blir fokus på Naturfaglege konsekvensar av vasskraftutbygging. Konsekvensar for jordbruk, fisk og natur ved aktivist bonde og elveeigar Per Even Opsal

  • Det blir fokus på Grøn vekst, Er det mogeleg? ved Jostein Henriksen, redaktør for magasinet Oppstrøms.

  • Frå Finnmark vil Svein Lund sjå på perspektivet ved tre aksjonar som han vil kalle: Den føste (Mardøla), den største (Alta) og den neste (står enno ope).

  • Direktør for forskings-institusjonen RURALIS, Svein Johan Frisvoll vil samanfatte seminaret og sette dette i perspektiv.

  • Programleiar er forfattar og journalist Svein Sæter.

Last ned folderen om førprogrammet for Mardøla-2020.

Bygdakveld med Eikesdal bygdalag 7.august


Det blir kulturelle innslag med mellom anna smakebit frå Spelet om Mardøla som er under planlegging, opptreden av skuleborn frå Eresfjord og Eikesdal, film og apellar.Sagt under 40-års markeringa i 2010: Tidlegare justisminister Odd Einar Dørum, leder for Unge Venstre og aksjonist i Sandgrovbotn i 1970:

«Jeg vil si det slik, - det var en sjelsettende opplevelse som jeg har tatt med meg senere i livet. Av og til kan myndigeter være så tett i ørene at man ikke hører.
I Norge tåler man ganske mye, men man tåler ikke å aldri bli hørt.»

Programmet for laurdag 8.august er i samarbeid med Eikesdalsdagane. Detaljar om dette kjem seinare.

Laurdag 8.august er det konsert med ISAK og Ella Marie Hætta Isaksen.


Konto bank: 4100 73 90783Org.nr. 922 148 341VIPPS 57 24 47


Vi har stifta eit frivillig lag som har fått namnet Mardøla-2020.                                                                                                     Oppdatert  15.mars 2020

Mardalskonserten med Ella Marie og ISÁK OM OSS - Mardøla-2020 Tilbakeblikk på Mardølaaksjonen - hulter og bulter Les meir om: ...Info og Fakta om Mardøla

Desse støttar Mardøla-2020: