Styret

Styret i Eira UL, valt på årsmøte 22.mars 2023:

 

Amanda M. Stornes (ledar)             418 57 097epost
Monica Reitan482 55 033 
Marie Hånde971 03 563 
Linda Hoem Vassli  
Gard Wadsten  
Bjørn Magne Øverås (kass)971 62 499epost
.  

Vara i styret:

  

Ronny Nilsen,

 

 

  

Kontonummer Eira U.L. 4106.07.05923

VIPPS: 56 53 32
Org. nr. 996 185 583
SKOGLY står på eigedomen 274/4

Årsmelding EUL 2018
Årsmelding EUL 2017
Årsmelding EUL 2016
Årsmelding EUL 2015
Årsmelding EUL 2014

Vedtekter for Eira Ungdomslag