Fakta om Eresfjord Småbåtforening

Eresfjord Småbåtlag vart stifta 1986 med formål å bygge ei småbåthamn i Paulen. På grunn av uavklarte forhold om plassering kom likevel ikkje arbeidet med bygging av molo i gang før nesten 10 år etter, i 1996.

I 2019 hardde småbåtlaget 73 medlemmar. Av disse er det 47 som har båtplass i hamna. I tillegg er det 26 støttemedlemmer uten båtplass.

Eresfjord Småbåtlag har sia 2015 gjennomført prosessen med å skifte namn fra "lag" til "forening". Småbåtlaget har før vært registrert som et BA. Men som følge av ny samvirkelov vil småbåtlaget nå formelt bli registrert som en forening. Småbåtlagets andelseiere hadde derfor generalforsamling den 27/1-15 der det ble vedtatt at andelsbrevene konverterteres til kontrakt for kjøp av båtplass. Og at samtlige andelsbrev slettes.
Under årsmøtet den 24/2-2017 vart dette endeleg fastlagt, blant anna gjennom nye vedtekter.

For mere info, les les møteprotokollene lenger ned.

Årsmøtet den 28. februar 2020. Det nye styret ser slik ut:

Ledar

Kasserar

Styremedlemmer

Varafolk

Vagard Ø. Lied Bjørn M. Øverås
Jostein Øverås
Modolv Torhus


Ståle Tjelle Kim Ivo Lervold


Gjermund Frisvoll