Fakta om Eresfjord Småbåtforening

Eresfjord Småbåtlag vart stifta 1986 med formål å bygge ei småbåthamn i Paulen. På grunn av uavklarte forhold om plassering kom likevel ikkje arbeidet med bygging av molo i gang før nesten 10 år etter, i 1996.

I 2020 hadde småbåtlforeniga 70 meddlemmar. Av disse er det 51 som har båtplass i hamna. I tillegg er det 19 støttemedlemmer uten båtplass.

Eresfjord Småbåtlag har sia 2015 gjennomført prosessen med å skifte namn fra "lag" til "forening". Småbåtlaget har før vært registrert som et BA. Men som følge av ny samvirkelov er småbåtlaget nå formelt registrert som en forening. Småbåtlagets andelseiere har derfor under generalforsamling den 27/1-15 vedtatt at andelsbrevene konverterteres til kontrakt for kjøp av båtplass. Og at samtlige andelsbrev slettes.
Under årsmøtet den 24/2-2017 vart dette endeleg fastlagt, blant anna gjennom nye vedtekter.

For mere info, les les møteprotokollene lenger ned.

Årsmøtet den 19. mars 2021. Det nye styret ser slik ut:

Ledar

Kasserar

Styremedlemmer

Varafolk

Svein Rekdal (ny)Bjørn M. Øverås (attvalt)Bjørn Nauste (ny)Modolv Torhus
  Ståle TjelleKim Ivo Lervold (attvald)
  Gjermund Frisvoll 

 

Org.nr. : 918 829 768
Kontonr. 4106.30.09820  VIPPS 52 17 30

Småbåthamna ligger på eiendommen 69/6 og 73/38
Fil-lager (vedtekter, årsmøtereferat etc ) Trykk på fila for å laste ned.

NYE vedtekter vedtatt 2017

Årsmøte referat_1_mars_2013.pdf

Årsmelding_for_2012.pdf

Årsmøtereferat 23/4 2010

Referat arsmøte 18.mars-11

Om utleige av båtplassar

Småbåthamna har sanitæranlegg med dusj og også mulegheit for å vaske klede. I tillegg er det eit lite parkanlegg med grillhus samt ein stor danseplatt med scene. Asfaltert båtoppdrag ved naustet. Samt eit l

Det var årlege plattingdansar som før var hovedinntekta til småbåtlaget og som gjorde den omfattande utbygginga muleg.