Fakta om Eresfjord Småbåtforening

Eresfjord Småbåtlag vart stifta 1986 med formål å bygge ei småbåthamn i Paulen. På grunn av uavklarte forhold om plassering kom likevel ikkje arbeidet med bygging av molo i gang før nesten 10 år etter, i 1996.

I 2023 hadde småbåtlforeniga 64 medlemmar. Av disse er det 48 som har båtplass i hamna. I tillegg er det 16 støttemedlemmer uten båtplass.

Eresfjord Småbåtlag har sia 2015 gjennomført prosessen med å skifte namn fra "lag" til "forening". Småbåtlaget har før vært registrert som et BA. Men som følge av ny samvirkelov er småbåtlaget nå formelt registrert som en forening. Småbåtlagets andelseiere har derfor under generalforsamling den 27/1-15 vedtatt at andelsbrevene konverterteres til kontrakt for kjøp av båtplass. Og at samtlige andelsbrev slettes.
Under årsmøtet den 24/2-2017 vart dette endeleg fastlagt, blant anna gjennom nye vedtekter. Samt eit ekstraordinært årsmøte den 4/9-2017 med korrigerte nye vedtekter.

 

 

Styret valt på årsmøte 1.mars 2024:    ....heile styret attvald og er slik:

Ledar

Kasserar

Styremedlemmer

Varafolk

Raymond RekdalArnt Ove VikenPer Helge HamreModolv Torhus 
  Cato StornesSvein Rekdal
  Ronny Nilsen  

 

 

 

 

Tlf ledar Raymond Rekdal: 953 31354

Vegadresse: Stranda 86, 6470 Eresfjord

Org.nr. : 918 829 768
Kontonr. 4106.30.09820  VIPPS 52 17 30

Småbåthamna ligger på eiendommen 269/6 og 273/38
Fil-lager (vedtekter, årsmøtereferat etc ) Trykk på fila for å laste ned.

Nye VEDTEKTER pr 24/6-2017

Årsmøte referat_1_mars_2013.pdf

Årsmelding_for_2012.pdf

Årsmøtereferat 23/4 2010

Referat arsmøte 18.mars-11

Om utleige av båtplassar

Småbåthamna har sanitæranlegg med dusj og også mulegheit for å vaske klede. I tillegg er det eit lite parkanlegg med grillhus samt ein stor danseplatt med scene. Asfaltert båtoppdrag ved naustet. Samt eit l

Det var årlege plattingdansar som før var hovedinntekta til småbåtlaget og som gjorde den omfattande utbygginga muleg.