Eira Ungdomslag

Stifta 1921

Org.nr.996 185 583

Eira Ungdomslag ( Eira U.L.) er eit lite lag i bygda Eresfjord. Frå 2020 er bygda ein del av Molde kommune i Møre og Romsdal.

Eira U.L., som vart stifta i 1921, fekk sitt eige lagshus SKOGLY i 1928. På Gnr/Bnr: 274/4. Det meste av inntektene i laget går til drift, vedlikehald og restaurering av dette gamle og ærverdige forsamlinsgshuset. Skogly er registrert som eit regionalt kulturminne, ref fylkeskommunen si kulturminneplan.  Eiendom: 274/4

Kontonummer_4106.07.05923 ........VIPPS: 56 53 32        Org. nr. 996 185 583

Vegadresse: Ljørvollvegen 40, 6470 Eresfjord.

Les meir om aktvitetane i EUL her:

Husleigeprisar SKOGLY

Kjeller500,-
Sal oppe500,-
Heile huset800,-
Møter300,-

 

Reglar for utleige, vask og reinhald,

NB! Det er ikkje lov å ta inngangspengar når du leiger SKOGLY.

Vil du leige SKOGLY, .... du kan booke og leige sjølv. Blanke dagfelt er ledig. Lykke til !

Spørsmål... ta kontakt med 971 62 499.

NB! Ingen innlogging kreves for å booke Skogly.

Nyheter....

Aktiviteten i laget har dei siste åra for det meste dreid seg om teater og revy. Sia 1995 har det vore (nesten) årlege visingar, tilsaman 19 teater og revyforestillingar. I tillegg var det også teater i 1982 og 1983.

Det var pause i 2006 og 2009.

I 2008 var det "Ein ronde te", eit samandrag av det beste frå tidlegare revyar.

Men palmehelga i 2010 braka det laust igjen. Då med revyen "Nakkjen Hotell". Publikum strøyma til på dei to forestillingane. Suksess igjen !

Eira U.L. var også aktivt med i Bjørnsonpelet på Nesset Prestegard hausten 2010.

I 2011 lykkast det endeleg med å få satt opp teaterstykkjet Boeing Boeing. Knallsuksess igjen.

I 2012 var det teater med "Svin på skogen"

2013: Revyen: InniHuttiheita

2014: Drømmeturen -- premiere Palmehelga !

2015: Lufta e fri for alle ! Sjå bilder.

2015: "Lufta e fri for alle" er tittelen på 2015-revyen frå EUL i Eresfjord. Med premiere palmehelga 27 og 28. mars.

Revygjengen framme frå venstre: Erik Fostervoll, Gunn Marit S. Hindhammer, Jan Bjarne Øverås, Anette Øverås, Annlaug Berge, Johannes Øverås, Tone Kvamsås. Bak: Turid L. Øverås, Ingrid Torjuul, Anne Husby, Kirsti Ranvik og Raymond Rekdal.

Her er bilder frå framføringa.