Tor Erik Aarstad Styret informerer

Styret for Eresfjord I.L. valt på årsmøte 9.mars 2020

Tor Erik Aarstad leder 990 341 50
Bjørn C. AlexanderTone Kvamsås
sekretær

952 06 298


Mareno NausteHarry Hestad
styremedlem


Ellen Undseth
varamedlem

Berit Torjuul
varamedlem


Trimgruppa:

Bjørn M. Øverås 971 62 499
Tove Krogset
916 80 765
Anne Mette Jørstad
482 81 619
Mareno Nauste 909 57 380


Skigruppa:

Tor Erik Aarstad 990 34 150
Olise Alexander
Vegard Årsheim Øverås
Mareno Nauste
Arnt Ove Viken
Bjørnar Øverås


Valkomiteens forslag for 2020, vedtatt.  Last ned her.

Idrettslagets organisasjon

Årsmeldinger og andre referat


Årsmeldinger og andre referat
Årsmelding for 2019 Last ned her
Årsmelding for 2018
Last ned her
Årsmelding for 2017
Last ned her
Årsmøtereferat 19/3-18
Last ned her
Regnskap 2017
Last ned her
Årsmelding 2016
Last ned her
Årsmøtereferat 2/3-17
Last ned her


Oversikt grupper 2017
Last ned her


Årsmelding 2016
Last ned her
Årsmelding 2015

Årsmelding 2014
Last ned her
Årsmelding 2013
Last ned her
Årsmelding 2012
Last ned her
Årsmelding 2011
Last ned her


HUSK G-Sport avtalen. Den viderføres også i 2019. Her får du 20 % om du er medlem i Eresfjord I.L.

Last ned avtalen her

Kontonummer4106.05.01058Org.nummer

NO 875 462 652


Grasrotandelen

Husk at hver gang du tipper så kan du gi 5% av tippesummen til Eresfjord IL. Organisasjonsnummeret vårt er 875 462 652.

Vi takker på forhånd for din støtte !