Her er det meining at alle lag og organisasjonar i Eresfjord som ønskjer det kan få plass.

Ta kontakt med Bjørn Magne...